⬇︎1st EP  release HOKKAIDO ONE MAN TOUR2017⬇︎
photos by YOSHIMI.